Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế nhà vườn

Mẫu nhà: NV - 0007

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.000.000 đ

0 lượt xem 13-05-2015

Mẫu nhà: NV - 0028

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 3.000.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0029

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.800.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0030

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.500.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0031

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.900.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0032

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.000.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0033

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.000.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0034

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.500.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0035

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 3.200.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0036

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 3 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0037

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.500.000 đ

0 lượt xem 11-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0038

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 3.000.000 đ

0 lượt xem 27-05-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết