Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế nhà phố

Mẫu nhà: NP - 0007

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 11-05-2015

Mẫu nhà: NP - 0020

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0021

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.300.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0022

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NP - 0023

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.600.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0024

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0025

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.100.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0026

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.300.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0028

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.800.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0027

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.700.000 đ

0 lượt xem 06-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0028

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 17-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0029

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.600.000 đ

0 lượt xem 23-04-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết