Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế nhà phố

Mẫu nhà: NP - 0008

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0009

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0010

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0011

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.600.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0012

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.300.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0013

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.600.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0014

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0015

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.200.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0016

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.700.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0017

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.300.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0018

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0019

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 03-04-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết