Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế nhà phân lô

Mẫu nhà: NPL - 0029

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 20-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0030

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 12-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0033

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0034

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.200.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0035

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 14-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0037

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0038

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.300.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0039

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0040

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.700.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0041

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0042

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0043

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 23-05-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết