Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế nhà phân lô

Mẫu nhà: NPL - 0004

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 3.800.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0006

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0007

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0008

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0009

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0010

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0011

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0013

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0014

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0015

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0016

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0017

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.300.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết