Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế nhà phân lô

Mẫu nhà: NPL - 0005

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0018

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0019

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0020

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0023

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0024

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0025

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0026

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0027

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.900.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0028

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 04-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0031

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0032

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết