Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế biệt thự

Mẫu nhà: BT - 0048

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0049

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0050

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0051

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0052

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0053

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0054

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 15.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0055

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 14.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT- 0056

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0057

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 15.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0058

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 19-09-2015

Mẫu nhà: BT -0059

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 19-09-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết