Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế biệt thự

Mẫu nhà: BT - 0018

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0019

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.500.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0021

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0022

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0023

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0024

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0025

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0026

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.500.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0027

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0028

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.500.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0029

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0030

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 10-04-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết