Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế biệt thự

Mẫu nhà: BT - 0002

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

1 lượt xem 18-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0003

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 10-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0012

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0014

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0016

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0020

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 05-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0042

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.500.000 đ

0 lượt xem 17-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0043

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.800.000 đ

0 lượt xem 18-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0044

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 27-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0045

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 29-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0046

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 10-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0047

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 10-07-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết