Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế kiến trúc

Mẫu nhà: BT - 0003

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 10-07-2015

Mẫu nhà: NPL - 0029

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 20-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0043

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.000.000 đ

0 lượt xem 23-05-2015

Mẫu nhà: NV - 0038

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 3.000.000 đ

0 lượt xem 27-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0044

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 27-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0045

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 29-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0046

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 10-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0047

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 10-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0048

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0049

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0050

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0051

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0052

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0053

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0054

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 15.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0055

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 14.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT- 0056

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0057

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 15.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0058

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 19-09-2015

Mẫu nhà: BT -0059

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 19-09-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết