Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế kiến trúc

Mẫu nhà: NP - 0028

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.800.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0014

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0016

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0043

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0044

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0045

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0046

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0047

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0048

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0049

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0050

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0051

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0052

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0053

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0054

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: NCC - 0055

Mặt tiền:

Số tầng: 0

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 15-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0042

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.500.000 đ

0 lượt xem 17-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0028

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 17-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0043

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.800.000 đ

0 lượt xem 18-04-2015

Mẫu nhà: NP - 0029

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.600.000 đ

0 lượt xem 23-04-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết