Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Tìm tên thiết kế viên
Tìm theo lĩnh vực

Tìm theo tỉnh/TP

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế kiến trúc

Mẫu nhà: BT - 0002

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

1 lượt xem 18-05-2015

Mẫu nhà: BT - 0012

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 10.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: NV - 0007

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 2.000.000 đ

0 lượt xem 13-05-2015

Mẫu nhà: NP - 0007

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 6.500.000 đ

0 lượt xem 11-05-2015

Mẫu nhà: NP - 0022

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.500.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0005

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: NPL - 0023

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.800.000 đ

0 lượt xem 27-04-2015

Mẫu nhà: BT - 0020

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 05-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0030

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 12-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0031

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0032

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0033

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0034

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 2 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.200.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0035

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.000.000 đ

0 lượt xem 14-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0037

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0038

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.300.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0039

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0040

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 5.700.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0041

Mặt tiền: 5-6 m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.000.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Mẫu nhà: NPL - 0042

Mặt tiền: 4 - 5m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 4.500.000 đ

0 lượt xem 09-05-2015

Bảng mã màu

 

Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết