Gặp thiết kế !

Nhập thông tin cần thiết
 Đang thực hiện
 

Hotline: 0988.40.40.79

Mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản công ty"

Thiết kế biệt thự

Gói bao gồm:
- Phối cảnh theo mẫu có sẵn trên website
- Mặt bằng vật dụng các tầng, mặt cắt, mặt đứng kích thước
- Bản vẽ khổ A4, gởi bản vẽ in gồm phối cảnh và các bản vẽ liên quan, gởi email file thiết kế mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng định dạng PDF

BT- 0056

Kiến trúc nâng cao theo mẫu

Giá: 12.000.000

Gói thiết kế cộng thêm

- Gói bổ sung thiết kế kết cấu: +3,500,000 đ
- Gói điện nước:                        +2,500,000 đ

Hotline: 0988.40.40.79

Các mẫu khác

Mẫu nhà: BT - 0047

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: đ

0 lượt xem 10-07-2015

Mẫu nhà: BT - 0048

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0049

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0050

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0051

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 11.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0052

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0053

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 12.500.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0054

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 15.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0055

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 5 Tầng

Gói KT cơ bản: 14.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0057

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 4 Tầng

Gói KT cơ bản: 15.000.000 đ

0 lượt xem 07-09-2015

Mẫu nhà: BT - 0058

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 19-09-2015

Mẫu nhà: BT -0059

Mặt tiền: >6m

Số tầng: 3 Tầng

Gói KT cơ bản: 13.000.000 đ

0 lượt xem 19-09-2015